Nielegalne składowsiko odpadów na terenie miasta Sochaczew

Nielegalne składowisko odpadów na terenie miasta Sochaczew. 07.05.2022 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku wpłynęło zgłoszenie od funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie dotyczące ujawnienia nielegalnego składowiska odpadów na terenie miasta Sochaczew. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono: nagromadzenie dużej ilości odpadów w pryzmach w postaci: gruzu, odpadów komunalnych zdemontowanych elementów nagrobków, mieszaniny odpadów ziemi i gruzu, destruktu, płyt gipsowo-wiórowych, odpadów zielonych, płyt betonowych, płytek ceramicznych, słupów betonowych. zagłębienie wypełnione lepikiem/smołą. przy pryzmie zawierającej odpady komunalne, a także na powierzchni wykopu wypełnionego lepikiem/smołą stwierdzono ślady spalania odpadów.

odpady
odpady
odpady