Niebezpieczne odkrycie – duża ilość szkodliwych odpadów zakopanych w polu

Odpady zakopane na polach koło Legnicy (województwo dolnośląskie, powiat legnicki) zostały ujawnione we wtorek 5 lipca 2022 roku przez
inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej we Wrocławiu.
Za pomocą ciężkiego sprzętu na powierzchni około dwóch hektarów zostało wykonanych 91 odkrywek gruntu na głębokości do 3 metrów, okazało się, że w każdej z nich były odpady. Te nielegalnie zdeponowane odpady to odpady komunalne, odpady budowlane – gruz, cegła, rozbite elementy ze słupów elektrycznych, a także odpady inne niż niebezpieczne. W dwóch wykopach stwierdzono odpady niebezpieczne, tj. papę i eternit. Odpady zakopywano według pewnego schematu, czyli najgłębiej warstwy gruzu budowalnego, potem odpady
komunalne na końcu przysypywano grubą warstwą ziemią, w celu dobrego ich ukrycia aby nie były widoczne.

zdjęcie śmieci z drona

Źródło: https://www.wroclaw.pios.gov.pl/tony-odpadow-nielegalnie-zdeponowanych-na-polach-kolo-legnicy-wykryli-inspektorzy-wios-we-wroclawiu/