Inspektorzy WIOŚ w Warszawie na gorącym uczynku ujawnili nielegalne postępowanie z odpadami.

W dniu 5 stycznia 2023 r., inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Mińsku Mazowieckim ujawnili nielegalne postępowanie z odpadami podczas czynności prowadzonych w miejscowości Nadbiel, gm. Poświętne, powiat wołomiński.

Stwierdzono transport odpadów wbrew przepisom oraz na powierzchni ok. 0,5 ha składowanie odpadów wbrew przepisom, w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym.

nielegalne postępowanie z odpadami
FOT: WIOŚ

Źródło: https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/2138,Inspektorzy-WIOS-w-Warszawie-na-goracym-uczynku-ujawnili-nielegalne-postepowanie.html