GIOŚ: wartość szarej strefy może stanowić 30-40% wartości całej gospodarki odpadami w Polsce

GIOŚ: wartość szarej strefy może stanowić 30-40% wartości całej gospodarki odpadami w Polsce Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ poinformował o wykryciu w ubiegłym roku 424 miejsc w Polsce, gdzie gromadzono odpady niebezpieczne. W tym samym czasie do organów ścigania złożono 16 zawiadomień ws. przestępstw środowiskowych.

odpady