Odpady niebezpieczne nielegalnie przetworzone w Polkowicach

Delegatura WIOŚ w Legnicy została powiadomiona przez Komendę Powiatową Policji w Polkowicach o nielegalnym przetwarzaniu odpadów w postaci akumulatorów. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że znajdują się tam duże ilości odpadów baterii i akumulatorów małogabarytowych. Odpady składowane były w pryzmach o różnej wielkości oraz w workach typu big-bag. Na miejscu stwierdzono także odpady powstałe z przetwarzania baterii w postaci czarnego proszku oraz odpadów plastikowych z obudów, które składowane były również w workach typu Big-Bag. W taki sam sposób składowane były elementy metalowe oddzielone przez separator magnetyczny w trakcie procesu przetwarzania.

odpady