100 tys. ton odpadów na nielegalnym składowisku. Zatrzymano 3 osoby

Policjanci z Poznania zatrzymali 3 osoby podejrzane o nielegalny transport i składowanie odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także poważnie skazić środowisko naturalne. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali objęci dozorem policyjnym.

Źródło: https://www.o2.pl/informacje/100-tys-ton-odpadow-na-nielegalnym-skladowisku-zatrzymano-3-osoby-6787507750484512a