100 mln zł kosztowało uprzątnięcie składowiska odpadów niebezpiecznych w Mysłowicach

Kosztem blisko 100 mln zł w Mysłowicach uprzątnięto składowisko niebezpiecznych odpadów, gdzie porzuconych było m.in. około 8 tys. ton chemikaliów. Tykająca w centrum miasta bomba ekologiczna została rozbrojona – mówił w poniedziałek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

sterta odpadów

Źródło: https://portalkomunalny.pl/100-mln-zl-kosztowalo-uprzatniecie-skladowiska-odpadow-niebezpiecznych-w-myslowicach-523566/